• Čeština
 • English
 • Deutsch

Překlady

 • Všechny světové i méně běžné jazyky
 • Specializace na překlady odborných textů
 • Korektury provedené rodilými mluvčími
 • Soudně ověřené překlady
 • Moderní překladatelské postupy – CAT nástroje, terminologické on-line slovníky atd.
 • Krátké dodací lhůty včetně expresních termínů

Tlumočení

 • Tlumočení po celé ČR i v zahraničí
 • Specializace na odbornou tématiku
 • Soudní tlumočení
 • Dlouhodobé tlumočení ve firmách
 • Expresní zajištění tlumočníka
 • Zajištění tlumočnické techniky

Návody, DTP

 • Návody k obsluze, uživatelské příručky, technické příručky atd.
 • Zpracování manuálů v libovolných jazykových mutacích
 • Vytvoření originální dokumentace – aplikace norem ČSN EN 82079-1, S1000D, ATA iSpec 2200 apod.
 • DTP – grafické zpracování dokumentů