tlumočení

Odborné tlumočení – s námi se domluvíte všude

Poskytujeme komplexní tlumočnický servis po celé České republice i v zahraničí.

Tlumočíme všechny světové i méně běžné jazyky, a to jak v kombinaci s češtinou, tak v různojazyčných kombinacích bez češtiny.

Zaměřujeme se na tlumočení odborné tématiky, zejména – techniku, obchodně právní oblast, informační technologie, ekonomii apod.

Tlumočení vždy provádí zkušení, profesionální tlumočníci, kteří kromě dokonalého zvládnutí jazyka a tlumočnické profese mají rovněž
odborné znalosti tlumočené tématiky.

Tlumočené jazyky

Tlumočíme do všech světových i méně běžných jazyků, a to jak v kombinaci s češtinou, tak v různojazyčných kombinacích bez češtiny.

  Angličtina (EN)
  Čeština (CS)
  Francouština (FR)
  Italština (IT)
  Španělština (ES)
  Turečtina (TR)
  Maďarština (HU)
  Němčina  (DE)
  Polština (PL)
  Ruština (RU)

Další jazyky do/z  kterých tlumočíme

  Albánština (SQ)
  Běloruština (BE)
  Bosenština (BS)
  Bulharština (BG)
  Dánština (DA)
  Estonština (ET)
  Finština (FI)
  Gruzínština (KA)
  Chorvatština (HR)
Kazaština (KK)
Litevština (LT)
Lotyština (LV)
Makedonština (MK)
Moldavština (MO)
Mongolština (MN)
Nizozemština (NL)
Norština (NO)
Portugalština (PT)
Rumunština (RO)
Řečtina (EL)
Slovinština (SL)
Srbština (SR)
Švédština (SV)
Ukrajinština(UK)
Vietnamština(VI)
  Arabština (AR)

Zajistíme tlumočení i v jazycích, které nejsou v přehledu uvedeny. 

Tlumočené akce

Tlumočíme zejména firemní akce včetně dlouhodobých tlumočení, na nichž se může podílet i větší počet tlumočníků.

Objednat lze rovněž distanční tlumočení, soudní tlumočení nebo tlumočení soukromého charakteru.

Tlumočené akce

Tlumočíme zejména firemní akce včetně dlouhodobých tlumočení, na nichž se může podílet i větší počet tlumočníků.

Objednat lze rovněž distanční tlumočení, soudní tlumočení nebo tlumočení soukromého charakteru.

Nejčastěji tlumočené akce

Obchodní jednání
Firemní akce

k

Školení pracovníků
Zavádění nových provozů

Jednání na úřadech
Soudní jednání

Tlumočení vždy provádí profesionální tlumočníci, kteří kromě dokonalého zvládnutí jazyka a
tlumočnické profese mají rovněž odborné znalosti tlumočené tématiky.

Typy tlumočení

Zajišťujeme následující typy tlumočení:

  • Konsekutivní tlumočení
  • Simultánní tlumočení
  • Distanční tlumočení
  • Soudní tlumočení

 

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení je nejobvyklejší formou tlumočení.
Řečník hovoří v kratších celcích, které tlumočník následně překládá do požadovaného jazyka.

Tento typ tlumočení se používá při obchodních jednáních, přednáškách, menších konferencích, školeních, exkurzích, prezentačních akcích apod.

Při konsekutivním tlumočení není nutné používat žádné technické prostředky.
Při větším počtu účastníků nebo horší slyšitelnosti lze využít mikrofon a zesilovací techniku.

Simultánní tlumočení

Při simultánním tlumočení řečník hovoří bez přestávek a tlumočník souběžně s jeho projevem
překládá řečený text do požadovaného jazyka.

Tento typ tlumočení se používá při konferencích, přednáškách, projevech, školeních, a
podobných akcích.

Simultánní tlumočení je obvykle realizováno min. 2 tlumočníky, kteří se v určitých intervalech
střídají.
Počet nasazených tlumočníků je dán obtížností a délkou tlumočení.
Obvykle jsou využívány technické prostředky, především kabiny pro tlumočníky, mikrofony, sluchátka pro účastníky atd.

Distanční tlumočení

Jde o alternativu ke klasickému způsobu tlumočení – jednání se svými obchodními partnery
můžete uskutečnit přímo z Vaší kanceláře.

K účasti potřebujete mít k dispozici PC nebo mobil, internetové připojení, mikrofon, reproduktor nebo sluchátka a webkameru.
S ostatními účastníky meetingu můžete rovněž sdílet texty, ilustrace či videa vztahující se k předmětu jednání.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení provádí soudní tlumočníci jmenovaní v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících příslušným krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Soudní tlumočení se používá v případech, kdy je třeba stvrzení tlumočnického úkonu soudním razítkem, např. při soudním jednání, svatebním obřadu, jednání u notáře apod.

 

Pokud si nejste jistí jaký typ tlumočení objednat, kontaktujte nás – podle druhu zamýšlené akce Vám rádi poradíme, jaký typ tlumočení bude pro zamýšlenu akci nejvhodnější.

Tlumočnická technika

Pro zajištění hladkého průběhu akcí, zejména pro simultánní tlumočení, Vám můžeme poskytnout tlumočnickou techniku včetně technické podpory, tj. dopravy na místo, montáže, technické obsluhy aparatury v průběhu akce a demontáže po jejím ukončení.

Tlumočnická technika

Pro zajištění hladkého průběhu akcí, zejména pro simultánní tlumočení, Vám můžeme poskytnout tlumočnickou techniku včetně technické podpory, tj. dopravy na místo, montáže, technické obsluhy aparatury v průběhu akce a demontáže po jejím ukončení.

Doporučení

Abychom mohli zajistit co nejkvalitnější průběh tlumočení, doporučujeme následující:

  1.  Objednat tlumočení s dostatečným časovým předstihem
  2. Poskytnout tlumočníkovi k prostudování dokumenty související
   s tématem tlumočení
  3. Do objednávky uveďte především tyto údaje:
 • jazykovou kombinaci tlumočení
 • druh akce
 • požadovaný typ tlumočení
 • termín tlumočení
 • místo tlumočení
 • obor a téma tlumočení
 • další specifické požadavky na tlumočení
 • organizaci dopravy popř. ubytování a stravování
 • jméno a telefon kontaktní osoby.